Diş kafedrasy

 • MD532 Hanging Type Design Foshan Dental Chair Unit

  MD532 Asma görnüşli dizaýn Foshan stomatologiýa bölümi

  Ch Sinhronlaşdyrylan oturgyç dizaýny.

  ★ Mikrofiber sintetiki deri ýassygy hassalar üçin rahatlygy we howpsuzlygy üpjün edýär.

  ★ Moda pol birligi gutusy umumy dizaýn bilen ajaýyp gabat gelýär we içerki ýa-da daşarky pol gutusy bilen sazlanyp bilner.

  Aut Awtoklawly tutawaçly “Deluxe” induksiýa bilen dolandyrylýan iş çyrasy.

  Position positionagdaýy kesgitlemek, suw üpjünçiligi we gap-gaç ýuwmak ýaly üç funksiýa bilen köp funksiýaly aýak gözegçiligi.

  Memory 3 ýat programmasy dürli diş lukmanlarynyň diňe bir düwmä basyp iň amatly iş ýerini tapyp biljekdigini üpjün edýär.

 • MD530 Foshan Integral Operator Dental Chair Unit

  MD530 Foshan Integral Operator Diş oturgyç bölümi

  • Sinhronlaşdyrylan oturgyç dizaýny.
  • Iň oňat süýümli sintetiki deri ýassygy hassalara rahat we ygtybarly duýgy berýär.
  • Moda görnüşli pol görnüşli birlik gutusy, ähli dizaýn we içerki gurlan ýa-da gurlan pol gutusy bilen ajaýyp gabat gelýär.
  • Awtoklawly tutawaçly lýuks datçik bilen dolandyrylýan iş çyrasy.
  • Köp funksiýaly aýak dolandyryşy üç funksiýadan ybarat: ýagdaýy kesgitlemek, suw üpjünçiligi we jamy ýuwmak.
  • 3 sany ýat programmasy dürli diş lukmanlaryna diňe bir düwmä basyp iň amatly iş ýerini tapmagy üpjün edýär.

 • MD531 Electric Dental Chair Unit

  MD531 Elektrik stomatologiýa bölümi

  • Sinhronlaşdyrylan oturgyç dizaýny.
  • Iň oňat süýümli sintetiki deri ýassygy hassalara rahat we ygtybarly duýgy berýär.
  • Moda görnüşli pol görnüşli birlik gutusy, ähli dizaýn we içerki gurlan ýa-da gurlan pol gutusy bilen ajaýyp gabat gelýär.
  • Awtoklawly tutawaçly lýuks datçik bilen dolandyrylýan iş çyrasy.
  • Köp funksiýaly aýak dolandyryşy üç funksiýadan ybarat: ýagdaýy kesgitlemek, suw üpjünçiligi we jamy ýuwmak.
  • 3 sany ýat programmasy dürli diş lukmanlaryna diňe bir düwmä basyp iň amatly iş ýerini tapmagy üpjün edýär.

 • MD533 Fashionable Floor Type Dental Chair Unit

  MD533 Moda pol görnüşi Diş oturgyç bölümi

  Ch Sinhronlaşdyrylan oturgyç dizaýny.
  ★ Ajaýyp süýümli sintetiki deri ýassygy hassalara rahat we ygtybarly duýgy berýär.
  Floor Moda görnüşli pol görnüşli birlik gutusy, ähli dizaýn we içerki gurlan ýa-da gurlan pol gutusy bilen ajaýyp gabat gelýär.
  Aut Awtoklawly tutawaçly lýuks datçik bilen dolandyrylýan iş çyrasy.
  Foot Köp funksiýaly aýak dolandyryşy üç funksiýadan ybarat: ýagdaýy düzmek, suw üpjünçiligi we jamy ýuwmak.
  Memory 3 ýat programmasy, diňe bir düwmä basyp, dürli diş lukmanlarynyň iň amatly iş ýerini tapmagyny üpjün edýär.

 • MD534 Microfiber Leather Top-mounted Tray Dental Chair Equipment

  MD534 Mikrofiber deri Iň ýokary oturdylan gap-gaç diş stul enjamlary

  ★ 4 reňk bar: Bej, Gyzyl, Gök, Kofe
  ★ Ajaýyp süýümli sintetiki deri ýassygy hassalara rahat we ygtybarly duýgy berýär.
  Floor Moda görnüşli pol görnüşli birlik gutusy, ähli dizaýn we özbaşdak gurlan pol gutusy bilen ajaýyp gabat gelýär.
  Aut Awtoklawly tutawaçly lýuks datçik bilen dolandyrylýan iş çyrasy.
  Foot Köp funksiýaly aýak dolandyryşy üç funksiýadan ybarat: ýagdaýy düzmek, suw üpjünçiligi we jamy ýuwmak.
  Memory 3 ýat programmasy, diňe bir düwmä basyp, dürli diş lukmanlarynyň iň amatly iş ýerini tapmagyny üpjün edýär.

 • MD539 Strong Weak Suction Filter Dental Chair Unit

  MD539 Güýçli gowşak siňdiriş süzgüji diş stul bölümi

  Täze şassi çarçuwasy:
  Metal Gaty we ýönekeý metaldan ýasalan gurluşy kabul edýär, elektroforeziň reňki we poslama garşy tehnologiýasy sebäpli sink örtüginden has ajaýyp görüner.Sanjym galyplaryny kabul edýär, toklar üçin ulanylyp bilner, geljekde sökmek we ýygnamak amatly.Theöne çişirilen halatda el bilen burawlamagyň birneme yzlary bolup biler.
  The Şassi kynçylyk çekende, gutynyň aşagyndaky iki sany nurbaty açmaly, şassiniň gapysyny açmaly, sütün çäkli nurbady aýyrmaly we gutyny aýlamaly.Aýlanýan bogunda neýlon ýuwujy bar, şonuň üçin aýlananda basmak duýgusy ýok.Nurbatlary aşakdan ýokara dakmak, müşderi gurlanda dar gapydan girmek amatly, eger sökülmeli bolsa.

 • MDC-02 Cartoon Image Dental Chair Unit For Children

  MDC-02 Multfilm şekili Çagalar üçin diş stul bölümi

  ★ Ajaýyp dinozawr, ýylgyrýan gök pişik we kiçi balyklar gudrat bilen diş oturgyjyna, gapdal gutusyna we gural läheňine öwrülýär, bu örän täzeçillik dizaýny.muňa diş çagalarymyz multfilm bölümi diýilýär.
  ★ DV pleýer multfilm filmlerini oýnaýar, bu bolsa dynç alyş atmosferasynda agyz operasiýasyny ýerine ýetirmek üçin çagalary aladany äsgermezlik edýär.gök pişigiň daşynda, garnynda däl.Bu alma gapagy.Kömekçi lýubo indi alma gapynyň gapdalynda dinozawryň kellesinde däl.