Içerki kamera

 • XC-15 Wireless Digital Intraoral Camera

  XC-15 Simsiz sanly içerki kamera

  * USB2.0 (hemmesini sanlaşdyrmak)
  * Awtomatiki öçürmek funksiýasy bilen saklaýjy.
  * “Fokus” obýektiwini awtomatiki usulda sazlamak.
  * Gabat gelmek (Windows XP SP2 / Windows Vista / 7 (32 bit we 64 bit), Mac OS 10.6 UP, Linux ubuntu 10 up)

 • XC-20 Sony Surgical Dental Camera With U Disk Storage And WIFI

  U Disk ammary we WIFI bilen XC-20 Sony hirurgiki diş kamerasy

  • Dört ekran we doly ekran durmuşa ukyply.
  • Wifi arkaly kompýutere geçirip bilersiňiz.
  • Eliňizdäki suraty ýokary / aşak sahypa goýup we pozup bilersiňiz.
  • Uzakdan dolandyrmak arkaly wideo ýasap bilersiňiz (ses ýok).

 • XC-25 Wireless Intraoral Camera With 17 Inch LCD Touch Screen Monitor

  17 dýuým LCD duýgur ekran monitory bilen XC-25 Simsiz içerki kamera

  6 sany açyk yşyk çyrasy, 5.0 piksel HD zond.
  Internet Internet birikdirilip bilner ýa-daWIFI.
  Localerli ulgam gurmak, maglumatlary paýlaşmak üçin birnäçe kompýuter birikdirip biler.
  ★ Programma üpjünçiligi: Agyz kamerasy, lukman-hassa aragatnaşygy, aňsat diş lukmany, diş lukmany, ýürek urşuna gözegçilik we beýleki programma üpjünçiligi.
  Heart heartürek urşuna hakyky wagtda gözegçilik etmek, operasiýa töwekgelçiligini azaldyp biler.
  Sensor programma üpjünçiligini gurup we datçik bilen birigip bilýär.
  D Diş rentgen, KT we Panoramik rentgen maşyn programma üpjünçiligi bilen birigip bilýär.
  10w + suratlary saklap bilýär, faýllaryň 10w + nusgasyny döredip biler.

 • XC-26 Intra Oral Camera With 17 Inch Screen

  17 dýuým ekranly XC-26 Içerki agyz kamerasy

  • 17 dýuýmlyk multimediýa USB DISK enjamy, optiki köp filmli linzadan, SONY 1/4 CCD, sowuk yşyk çeşmesinden we U disk şekil saklaýan ak LED-den ybarat multimediýa birmeňzeş maşyn.
  • Ulgam 32 G USB diskini goldaýar.
  • Dört gözenekli doňdurma çarçuwasynyň kömegi bilen bejergiden öň we soň deňeşdirmek amatly, has möhümi, ony amatly gurnap bilersiňiz.

 • XC-02 Wired Usb Dental Intraoral Camera Equipment

  XC-02 Simli Usb Diş içerki kamera enjamlary

  • Bu içerki kamera iň ösen önümçilik tehnologiýasyny we iň ýokary öndürijilik synag enjamlaryny ulanýar.kameranyň özeniJapaneseapon reňk KCDweOriginalaponiýanyň asyl obýekti, ýokary hilli materiallar şekilleri hakykatdanam we ajaýyp edýär, önümleriň hili hem durnukly.
  • Stomatologlar we hassalar ilkinji gezek diş we agzyň ýagdaýyny synlap bilýärler, bu diňe diş lukmanlaryna näsaglara diagnoz goýmak üçin göni tassyklama bermäge kömek etmeýär.şeýle hem diş lukmanlary bilen hassalaryň arasyndaky aragatnaşygy çaltlaşdyrýar.diş lukmanlary üçin iň peýdaly enjamdyr.