Diş rentgen şekillendiriş tehnologiýasynda täze açyş!

Täze patentlenen tehnologiýa, rentgen enjamlarynyň meýdanyna degişli el dişli rentgen enjamyny üpjün edýär.Bar bolan rentgen enjamynyň köp radiasiýa, pes netijelilik we götermek üçin oňaýsyzlygy bolan meseleleri çözýär.El bilen saklanýan diş rentgen enjamynda korpus, tok üpjünçiligi, dolandyryş tagtasy we el bölegi bar.Korpus, ekran ekrany bilen iş paneli bilen üpjün edilýär.Dolandyryş tagtasy ýygylygy öwürmek enjamy bilen üpjün edilýär we el bölegi rentgen turbasy we ýokary ýygylykly transformator bilen üpjün edilýär.Şeýle hem kellä silindr görnüşli ýagtylyk goraýjy silindr berilýär we silindr görnüşli yşyk goraýjy örtükleriň köplügi hem bar.Lightagtylyk goraýjy gapagyň bir ujunyň daşky diwary, beýleki ujunyň içki diwary degişlilikde daşarky we içki flanes bilen üpjün edilýär.Kölegeli silindriň daşky diwary, öň tarapynyň golaýynda bir çukur bilen üpjün edilýär, içki kapotyň içki flanesi aýlawda süýşýär we kapotyň öň tarapy aýlaw boýunça paýlanan birnäçe lazer ýerleşdiriji çyralar bilen üpjün edilýär. kapotyň ugry.

Lightagtylyk çyrasy kapotyň okuna paralel lazer şöhlelerini çykaryp biler.Göçme rentgen enjamlary diş klinikalarynda we diş lukmançylyk edaralarynda ulanylýan enjamlara öwrüldi.Uly göwrümli panoramik kameranyň görnüşi ýok.Ykjam enjam, bir diş atmak üçin örän amatlydyr.Işlemek aňsat.Sanly datçige birikdirilen bolsa, sanly görkezişe ýetip biler.Diş filmini alanyňyzdan soň suraty birnäçe sekuntda kompýuterde görkezip bolýar.Suratlary geçirip bolýar.
news (1)


Iş wagty: 25-2022-nji mart