Ultrasonik skaler

 • XS-A2 Piezo Air Scaler Handpiece With 3 Tips

  3 maslahat bilen XS-A2 Piezo howa skaler el eseri

  • Täze “Supersonic” masştablaýyş tehnologiýasy, adaty diş howa skaleriniň güýjüni takmynan 3 esse üpjün edýär.
  • Täze ösen “Super Sonic 8,000 Hz” tehnologiýasy bazardaky islendik howa skaleriniň güýjüni üpjün edýär.
  • Howa skaleriniň amatlylygy we elektrokardiostimulýatorly garry hassalar üçin töwekgelçiliksiz “Cavitron” görnüşli güýç alyň.

 • XS-12 Full Touch Screen LED Light Ultrasonic Scaler For Endodontic Cleaning

  Endodontiki arassalamak üçin XS-12 Doly duýgur ekran LED yşyk ultramelewşe skaler

  • Aýrylyp bilinýän we çalşylýan LED ýeňil el eseri, soň bolsa üýtgedilip, konserwasiýa edilip bilner.
  • Global özboluşly döredijilik patent tehnologiýasy-Aýak pedasyny ulanman dişlere degeninden soň awtomatiki usulda işleýän awtomatiki ulaltmak funksiýasy.
  • Diaposable sensor ekran goragçysy we ýokary temperaturada we ýokanç ýokaşmazlyk üçin basyşda dezinfeksiýa edilip bilinjek özboluşly el esbap dizaýny.

 • XS-V Automatic Frequency Dental Ultrasonic Scaler with Detachable Handpiece

  Aýrylyp bilinýän el bilen XS-V awtomatiki ýygylyk diş ultrases skaleri

  • Skaler el bölegi aýrylýar, iteklemek.
  • El bölegi 135 ° C, 0.22Mpa-da awtomatiki usulda hereket edip bilýär, sebäbi gabyk ýylylyga çydamly plastmassadan ýasalýar.
  • Maslahatlar ýokary poslamaýan polatdan ýasalýar.
  • Awtomatiki ýygylygy yzarlamak, enjamyň elmydama iň gowy ýygylykda işlemegini üpjün edýär.

 • XS-VI High Efficiency Ultrasonic Scaler with Detachable Handpiece

  Aýrylyp bilinýän el bilen XS-VI ýokary netijelilik ultrases ses skaleri

  • Awtomatiki ýygylygy yzarlamak, enjamyň hemişe iň gowy ýygylykda we has yzygiderli işlemegini üpjün edýär.
  • El bölegi 135 ° C-iň ýokary temperaturasynda we 0.22Mpa basyşynda aýrylýar we awtoklawirlenýär.
  • Ölçeg maslahatlary şulary öz içine alýar: 1 bölek G1 #, G2 # 1, G3 # 1, G4 # 1, P1 # 1, E1 # 1 bölek.

 • XS-VII Dental Scaling Perio Ultrasonic Scaler with Detachable Handpiece

  Aýrylyp bilinýän el bilen XS-VII Diş Ölçegi Döwri Ultrasonik Skaler

  • Awtomatiki ýygylygy yzarlamak ulgamy 10 güýç derejesiniň takyk sazlamasy.
  • Suwuk üpjünçiligi iki gezek saýlamak.
  • Ölçeg, döwürleýin, endodontiki funksiýa dürli bejeriş talaplaryna laýyk gelýär.
  • Awtomatiki arassalaýyş programmasy.
  • Iň ýokary mukdary 500 ml suw çüýşesi, indi derman bilen ýörite bejergi ulanylýar.
  • Led çyrasy bilen aýrylýan el bölegi.135 ° C awtoklawly.
  • LED el göterijisiz yzygiderli model henizem bar.
  • 8 maslahat berilýär: Gl-S, G4-S, G5-S, G6-S, P1-S, P3-S, P4-S, E1-S.

 • XS-14B Endodontic Scaling Ultrasonic Dental Scaler with Detachable Handpiece

  Aýrylyp bilinýän el bilen XS-14B Endodontiki masştablaýyş Ultrasonik diş skaleri

  • NC wyklýuçatelleri, işlemek aňsat bolan ähli funksiýalara gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner.
  • Bir gezeklik aýak pedaly, duýgur bejergi.
  • Aýrylyp bilinýän el bölegi 135 ℃ we 0.22MPa awtoklaw sterilizasiýasy bolup biler we keseliň ýokaşmagynyň öňüni alar.
  • Arassa suw ýa-da dezinfeksiýa ulanmak arkaly kanagatlandyrmak üçin çüýşe suw üpjünçiligi.

 • XS-MaxPiezo7+ Endodontic Dental Ultrasonic Scaler with LED Handpiece

  LED eli bilen XS-MaxPiezo7 + Endodontik diş ultrases skaleri

  • Aýrylyp bilinýän el bölegi 134 ° C we 0.22Mpa-da awtoklawirlenip bilner.
  • Awtomatiki ýygylygy yzarlamak enjamyň elmydama iň gowy ýygylykda, durnukly we netijeli işlemegini üpjün edýär.
  • Awtomatiki usulda seslenme usuly.
  • Akylly sensor paneli.
  • Öz-özüňi suw bilen üpjün etmek ulgamy.
  • LED aýrylýan el bilen.

 • XSB-III Built-in Dental Scaler with Detachable Handpiece

  Aýrylyp bilinýän elli XSB-III Içindäki diş skaleri

  • Skaler toplumy diş bölüminde gurmak üçin ulanylýar.Kuwwat we suw ikisi hem diş bölümi tarapyndan üpjün edilýär.Diş bölüminiň aýak pedaly, ýokary tizlikli el bilen edilişi ýaly, skaleriň işlemegine ýa-da işlemezligine gözegçilik edýär.
  • Built-in Scaler Led ýaly has köp lukman.