Habarlar

 • Do you know which X-ray machine has a clearer image?
  Iş wagty: 25-2022-nji mart

  Soňky ýyllarda köp öndürijiler ýokary ýygylykly göçme rentgen enjamlarynyň bazar perspektiwasyny görenlerinden soň dürli önümleri çykardylar.Häzirki wagtda bazarda önümleriň dürli aýratynlyklary bar we önümleriň daşky görnüşi dürli-dürli.Köp adam artykmaç bolýar ...Koprak oka»

 • A new breakthrough in dental X-ray imaging technology!
  Iş wagty: 25-2022-nji mart

  Täze patentlenen tehnologiýa, rentgen enjamlarynyň meýdanyna degişli el dişli rentgen enjamyny üpjün edýär.Bar bolan rentgen enjamynyň köp radiasiýa, pes netijelilik we götermek üçin oňaýsyzlygy bolan meseleleri çözýär.El bilen dolandyrylýan diş rentgen enjamynda korpus, pow ...Koprak oka»

 • Do you know about dental X-ray?
  Iş wagty: 25-2022-nji mart

  Diş rentgen barlagy, agyz we maxillofasial keselleri anyklamak üçin möhüm gündelik synag usuly bolup, kliniki barlag üçin örän peýdaly goşmaça maglumatlary berip biler.Şeýle-de bolsa, hassalaryň köpüsi rentgen şöhleleriniň kabul edilmeginiň bedene radiasiýa zeper ýetirmeginden gorkýarlar ...Koprak oka»